Mintra Group

Mintra Group

Empty article - Subtitle

Annonsørinnhold:

Forbedret bunnlinje i oljebransjen

Publisert

Sparer 20.000,- per offshoreansatt.

Mintra Trainingportal har utført et businesscase som viser at bedrifter i oljebransjen i gjennomsnitt kan forbedre bunnlinjen med NOK 20.000 per offshoreansatt. For en bedrift med 500 ansatte betyr det en forbedret bunnlinje på NOK 10.000.000,- i året.

Vi har gått gjennom ulike kostnadselementer hos et stort antall bedrifter i oljebransjen, forteller Trude Bergum Stanger (stort bilde), Salgs- og Markedsdirektør i Mintra Trainingportal. Vi har foretatt flere iterasjoner der vi har intervjuet beslutningstakere i industrien for å kvalitetssikre tallene vi har kommet frem til. I forbindelse med dette arbeidet har vi ved flere anledninger fått tilbakemelding om at tallene vi presenterer er konservative, og at det er potensial for enda større forbedring av bunnlinjen enn det vi har kommet frem til.

Mintra Trainingportal er omkring 50 ansatte i Norge, og omkring 20 ansatte i Storbritannia. Selskapet har utspring fra SINTEF, og har siden 1997 jobbet for å heve kvaliteten på opplæring i oljebransjen, samt redusere de totale kostnadene. I 2012 ble det registret mer enn 300.000 kurspåmeldinger på praktisk trening, klasseromskurs og e-læringskurs gjennom Trainingportal – bransjeportalen for kurs og kompetanse. I 2013 ligger det an til mer enn en halv million kursregistreringer.

Alle operatørselskapene på norsk sokkel benytter Trainingportal, forteller Trude Bergum Stanger. Blant boreentreprenørene som benytter Trainingportal er Ocean Rig, Songa, Maersk Drilling, COSL og Transocean. Blant oljeservice, kontraktør- og leverandørselskapene er Deep Ocean, Technip, Aibel, Agility Group, TESS og Oceaneering. Totalt benytter omkring 500 selskap Trainingportal for effektiv kompetansestyring.

I vår analyse har vi også sett på selskap med færre enn 500 ansatte, forteller Trude Bergum Stanger. Eksempelvis har vi sett på et selskap med omkring 100 offshoreansatte, der vi foreløpig har identifisert et potensial for å forbedre bunnlinjen med omkring to millioner kroner.

Rapportene som er utarbeidet for de ulike selskapene er konfidensielle, men Mintra Trainingportal har besluttet å være åpne om prinsippene bak regnestykkene. På denne måten kan alle selskap i oljebransjen selv foreta tilsvarende beregninger.

Et ti-talls aktører har mottatt Excel-malen vi har benyttet, og samtlige har gitt tilbakemelding om at våre analyser stemmer godt med deres arbeidshverdag, sier Trude Bergum Stanger.

Dersom din bedrift ønsker å få tilsendt Excel-malen, kan du ta direkte kontakt med Trude Bergum Stanger på e-post: trude.bergum.stanger ( a ) trainingportal.no.

Powered by Labrador CMS