Mintra Group

Mintra Group

Empty article - Subtitle

Annonsørinnhold:

Transport av farlig gods

Publisert

E-læringskurs på Trainingportal.

Norske myndigheter og internasjonale instanser stiller krav til "generell bevissthets/familiariserings opplæring" hos personell som er involvert i sjøtransport av farlig gods.

Mintra Trainingportal tilbyr et e-læringskurs innen dette temaet.

Hensikten med kurset er å oppfylle dette kravet til opplæring for denne målgruppen.

Kursets innhold er som spesifisert i IMDG koden avsnitt 1.3.1.2.1:

  • fareklassene
  • pakking
  • merking og faresedler
  • fareplakater
  • stuing og segregering
  • dokumentasjon
  • nødprosedyrer
  • Du finner dette og mange andre kurs på Trainingportal.no.

Powered by Labrador CMS