Standard Online

Standard Online er totalleverandør av standarder til hele det norske samfunn, til bedrifter og organisasjoner, offentlig forvaltning, skoler, universiteter og enkeltpersoner. Vi skal tilfredsstille kundenes behov for standarder og tilleggsprodukter som gjør det lettere å ta standardene i bruk. Vi skal derfor ha det beste markeds- og brukertilpassede vare- og tjenestetilbudet innenfor standardisering.

Annonsørinnhold:

Illustrasjonsfoto. iStockPhoto
Illustrasjonsfoto. iStockPhoto

NORSOK-kurs fra Standard Online

Publisert

Dette er bare starten.

NORSOK-standarder er noen av de meste ettertraktede standardene på www.standard.no, nettbutikken driftet av Standard Online på vegne av Standard Norge og NEK. Standard Online tilbyr allerede mange kurs, blant annet rettet mot byggebransjen, men har lenge sett på muligheten for også å kunne tilby kurs i NORSOK-standarder.

I november er det satt opp to kurs, om henholdsvis NORSOK Subsea systems og NORSOK M-001 Material Selection. Begge avholdes på Lysaker utenfor Oslo.

Standard Online håper at dette bare er starten og at de kan tilby enda flere NORSOK-kurs fremover.