Standard Norge

Standard Norge

Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Gjennom Standard Online gjør Standard Norge norske, europeiske og internasjonale standarder tilgjengelige og bidrar til at de tas i bruk. Vi tilbyr også kurs og rådgiving innenfor et stort utvalg standarder.

Over 3 000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan. Vi har rundt 70 ansatte som sørger for at dette arbeidet går sin gang. Les mer om å jobbe i Standard Norge.

Standard Norge er den ledende aktøren på nasjonal og internasjonal standardisering i Norge.

 • Sammen med kundene utvikler vi løsninger som gir økt effektivitet, større konkurransekraft og redusert risiko i bedrifter og samfunnet
 • Vi er et nøytralt bindeledd mellom involverte parter og en pådriver i globale nettverk

Annonsørinnhold:

Petroleumsindustrien satser på NORSOK

Publisert

Tiden for kostbare skreddersydde løsninger er definitivt forbi.

Bruk av felles standarder i petroleumsindustrien skal få ned kostnadene og styrke konkurransekraften.

Petroleumsindustrien har den siste tiden lagt betydelige ressurser ned i å oppdatere NORSOK-standardene. I en tid med fallende oljepriser og betydelige omstillinger ønsker en samlet petroleumsindustri å satse på standardiserte løsninger.

Petroleumsindustrien har som målsetning å stimulere til utvikling av og tilgang til standarder med høy kvalitet. Det er viktig at standardene bidrar til gode tekniske og kosteffektive løsninger, samtidig som de er med på å sikre et forsvarlig sikkerhetsnivå på sokkelen. For å få dette til er det nødvendig med en felles satsing i industrien, og vi er godt fornøyd med samarbeidet innen petroleumsstandardisering som vi har med Norsk Industri, Norges Rederiforbund og Standard Norge, sier Knut Thorvaldsen, viseadministrerende direktør i Norsk olje og gass.

Standard Norge forvalter og administrerer NORSOK-standardene på vegne av NORSOK-eierne (Norsk olje og gass, Norsk Industri og Norges Rederiforbund). Dette innebærer blant annet at Standard Norge etablerer ekspertgrupper, gjennomfører offentlige høringsprosesser og publiserer de endelige standardene.

Det videre arbeidet med standardisering framover vil være preget av større grad av kost-nytte-vurderinger, færre selskapsspesifikke krav og flere internasjonale standarder, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.

En britisk undersøkelse fra vår søsterorganisasjon i Storbritannia viser at nesten 40% av produktivitetsveksten i landet kan tilskrives standarder. Vi mener potensialet er det samme her til lands og har et veldig godt samarbeid med petroleumsindustrien for å få mest mulig ut av den norske satsingen, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

30 oppdaterte standarder

Eierne av NORSOK bestemte seg allerede i 2013 for å gjennomføre et tre-årig ajourføringsprosjekt for NORSOK-standardene. Ved utgangen av 2015 var 30 av de viktigste standardene revidert. Målet med ajourføringsprosjektet har vært å ta hensyn til nye erfaringer som er gjort på norsk kontinentalsokkel, ny teknologi og behovet for kostnadsbesparende tiltak.

Siden 2012 har Standard Norge utvidet organisasjonen med ny leder og fem nye prosjektledere fra petroleumsindustrien for å håndtere NORSOK-arbeidet.

Eksempler på sentrale standarder som ble revidert og utgitt av Standard Norge i 2015, er:

 • NORSOK C-001 “Living quarters area”
 • NORSOK C-002 “Architectural components and equipment“
 • NORSOK U-001 “Subsea production systems“
 • I 2016 har Standard Norge planlagt å revidere 14 nye NORSOK-standarder.
 • «NORSOK Analyse»

  Parallelt med revisjonsarbeidet har eierne av NORSOK satt i gang prosjektet «NORSOK Analyse». Samtlige NORSOK-standarder gjennomgås etter et sett med kriterier som handler om internasjonalisering, kostnadseffektivitet, sikkerhet og styrket konkurranseevne for norsk petroleumsindustri.

  Les hele undersøkelsen The Economic Contribution of Standards to the UK Economy (June 2015)

  Les mer om NORSOK-standardene

Powered by Labrador CMS