Standard Norge

Standard Norge

Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Gjennom Standard Online gjør Standard Norge norske, europeiske og internasjonale standarder tilgjengelige og bidrar til at de tas i bruk. Vi tilbyr også kurs og rådgiving innenfor et stort utvalg standarder.

Over 3 000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan. Vi har rundt 70 ansatte som sørger for at dette arbeidet går sin gang. Les mer om å jobbe i Standard Norge.

Standard Norge er den ledende aktøren på nasjonal og internasjonal standardisering i Norge.

  • Sammen med kundene utvikler vi løsninger som gir økt effektivitet, større konkurransekraft og redusert risiko i bedrifter og samfunnet
  • Vi er et nøytralt bindeledd mellom involverte parter og en pådriver i globale nettverk

Annonsørinnhold:

Reviderte NORSOK Piping and layout-standarder i 2016

Publisert

I 2013 ble et stort antall revisjonsprosjekter for NORSOK lansert. Ekspertgruppen Piping and Layout, EG-L, jobber nå med å avslutte sine prosjekter, og L-002 og L-004 er allerede publisert og tilgjengelige.

Inghild Kaarstad, prosjektleder i Standard Norge, har ansvaret for blant annet NORSOK-L standardene. - Revisjonen av L-001 vil bli godkjent for publisering i løpet av høsten, og L-003 noe senere i 2016. De nye standardene tar hensyn til nyere teknologisk utvikling og erfaring fra Nordsjøen og behovet for kostnadseffektivitet i operasjonene. Forenkling og kostnadsbesparende tiltak har spesielt vært i fokus, påpeker Kaarstad. Sammen med flere av prosjektlederne på petroleumsområdet i Standard Norge er hun med på ONS 2016 for blant annet å presentere de nye reviderte standardene.

Lanseres på ONS

På tirsdag under messa vil de reviderte NORSOK L-standardene bli lansert under et frokostmøte på Hotel Clarion Energy. Foreløpig er det bare L-002 og L-004 som er blitt lagt ut på www.standard.no, men resten vil komme ut i løpet av 2016.

Messetilbud på NORSOK-L

Sammen med Standard Norge kommer også salgsselskapet Standard Online til ONS. Salgssjef Bente C. Rusten ser frem til besøk av eksisterende kunder, og til å kunne presentere Standard Onlines store utvalg av norske og utenlandske standarder for nye kunder. - Vi vil også tilby et supert messetilbud på alle NORSOK-L standardene som blir lagt til i abonnement, så kom innom vår stand i hall 9, nummer 963!

Powered by Labrador CMS