Standard Online

Standard Online er totalleverandør av standarder til hele det norske samfunn, til bedrifter og organisasjoner, offentlig forvaltning, skoler, universiteter og enkeltpersoner. Vi skal tilfredsstille kundenes behov for standarder og tilleggsprodukter som gjør det lettere å ta standardene i bruk. Vi skal derfor ha det beste markeds- og brukertilpassede vare- og tjenestetilbudet innenfor standardisering.

Annonsørinnhold:

Ny Norsok-logo: Et kvalitetsstempel

Publisert

Industrien ønsker flere felles standarder og mange Norsok-standarder er under revisjon.

Dette er bakgrunnen for at Standard Norge nå introduserer ny Norsok-logo. Logoen skal skape gjenkjennelse, og være et kvalitetsstempel innenfor petroleumsstandardiseringen.

Den nye logoen skal være lett gjenkjennelig internasjonalt for alle som jobber i olje og -gassindustrien. Logoen tar i bruk elementer som forbindes med petroleumsindustriens aktivitet i barske klima. Man gjenkjenner elementer som hav, bølger og himmel.

I sommer underskrev eierne av Norsok; Norsk Industri, Norsk olje og gass og Norges Rederiforbund, en oppdragsavtale med Standard Norge om nasjonal og internasjonal standardisering på petroleumsområdet. Formålet er å oppnå kostnadseffektive og gode standarder som bidrar til økt konkurransekraft og et forsvarlig sikkerhetsnivå på norsk sokkel.

- Vi er glade for at næringen har vist oss denne tilliten og skal sørge for at standardene som utvikles er i tråd med prinsippene for internasjonal standardisering som bygger på åpenhet, uavhengighet, frivillighet og konsensus, sier adm. dir. i Standard Norge, Jacob Mehus.

Standard Norge skal sørge for effektiv utvikling og forvaltning av petroleumsindustriens standarder i henhold til internasjonalt anerkjente standardiseringsprinsipper.

Norsok er varemerkebeskyttet.