Standard Norge

Standard Norge

Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Gjennom Standard Online gjør Standard Norge norske, europeiske og internasjonale standarder tilgjengelige og bidrar til at de tas i bruk. Vi tilbyr også kurs og rådgiving innenfor et stort utvalg standarder.

Over 3 000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan. Vi har rundt 70 ansatte som sørger for at dette arbeidet går sin gang. Les mer om å jobbe i Standard Norge.

Standard Norge er den ledende aktøren på nasjonal og internasjonal standardisering i Norge.

  • Sammen med kundene utvikler vi løsninger som gir økt effektivitet, større konkurransekraft og redusert risiko i bedrifter og samfunnet
  • Vi er et nøytralt bindeledd mellom involverte parter og en pådriver i globale nettverk

Annonsørinnhold:

Ny Norsok-logo: Et kvalitetsstempel

Publisert

Industrien ønsker flere felles standarder og mange Norsok-standarder er under revisjon.

Dette er bakgrunnen for at Standard Norge nå introduserer ny Norsok-logo. Logoen skal skape gjenkjennelse, og være et kvalitetsstempel innenfor petroleumsstandardiseringen.

Den nye logoen skal være lett gjenkjennelig internasjonalt for alle som jobber i olje og -gassindustrien. Logoen tar i bruk elementer som forbindes med petroleumsindustriens aktivitet i barske klima. Man gjenkjenner elementer som hav, bølger og himmel.

I sommer underskrev eierne av Norsok; Norsk Industri, Norsk olje og gass og Norges Rederiforbund, en oppdragsavtale med Standard Norge om nasjonal og internasjonal standardisering på petroleumsområdet. Formålet er å oppnå kostnadseffektive og gode standarder som bidrar til økt konkurransekraft og et forsvarlig sikkerhetsnivå på norsk sokkel.

- Vi er glade for at næringen har vist oss denne tilliten og skal sørge for at standardene som utvikles er i tråd med prinsippene for internasjonal standardisering som bygger på åpenhet, uavhengighet, frivillighet og konsensus, sier adm. dir. i Standard Norge, Jacob Mehus.

Standard Norge skal sørge for effektiv utvikling og forvaltning av petroleumsindustriens standarder i henhold til internasjonalt anerkjente standardiseringsprinsipper.

Norsok er varemerkebeskyttet.

Powered by Labrador CMS