NTNU Energi

NTNU Energi er et av NTNUs tematiske satsingsområder i perioden 2014 - 2023.

NTNU Energi skal bidra til økt tverrfaglig samarbeid og forskning på energifeltet, bedre energimiljøenes tilgang til finansiering, koble NTNUs energimiljøer med eksterne aktører, bidra med kunnskapsgrunnlag til samfunnsaktører og bidra til økt innovasjon i energimiljøene.

Vi koordinerer det tverrfaglie samarbeidet i tematiske forsknings- og innovasjonsområder.

ANNONSØRINNHOLD:

Enersikt: Energimarkedet (Del 5)

Publisert Sist oppdatert

EnerSikt handler om hvordan vi kan gjennomføre et grønt skifte som vil skape et lavutslippssamfunn.

Ved hjelp av intervjuer med forskere og andre eksperter vil vi bidra til et solid faktagrunnlag for offentlige og private beslutningstakere i grenseflaten mellom klima-, energi- og industripolitikk. CenSES er et tverrfaglig nasjonalt forskningssenter for miljøvennlig energi (FME Samfunn).