NTNU - kunnskap for en bedre verden

ANNONSØRINNHOLD:

EnerSikt: Politikkutforming (Del 4)

Publisert   Sist oppdatert

Vi har med oss Tomas Moe Skjølsvold, fra NTNUs Institutt for tverrfaglige kulturstudier og Kari Espegren, forskningsleder energisystemanalyse ved IFE, Institutt for Energiteknologi. Vi besøker også et nullutslippshus med sosiolog Marius Korsnes fra NTNUs Institutt for tverrfaglige kulturstudier, for å finne ut hvordan det er å bo der.