NTNU Energi

NTNU Energi er et av NTNUs tematiske satsingsområder i perioden 2014 - 2023.

NTNU Energi skal bidra til økt tverrfaglig samarbeid og forskning på energifeltet, bedre energimiljøenes tilgang til finansiering, koble NTNUs energimiljøer med eksterne aktører, bidra med kunnskapsgrunnlag til samfunnsaktører og bidra til økt innovasjon i energimiljøene.

Vi koordinerer det tverrfaglie samarbeidet i tematiske forsknings- og innovasjonsområder.

ANNONSØRINNHOLD:

EnerSikt: Radikal teknologi (Del 3)

Publisert Sist oppdatert

Med Roger Sørheim og Øyvind Bjørgum.

Endringene må komme raskt, både innen produksjonen og forbruket av energi for at ambisjonene om et grønt skifte skal kunne oppnås, og dette vil kreve en bedre samkjøring av energi- og industripolitikken. I denne episoden vil vi høre fra professor Roger Sørheim fra Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU, og fra hans kollega, førsteamanuensis Øyvind Bjørgum.