NTNU Energi

NTNU Energi er et av NTNUs tematiske satsingsområder i perioden 2014 - 2023.

NTNU Energi skal bidra til økt tverrfaglig samarbeid og forskning på energifeltet, bedre energimiljøenes tilgang til finansiering, koble NTNUs energimiljøer med eksterne aktører, bidra med kunnskapsgrunnlag til samfunnsaktører og bidra til økt innovasjon i energimiljøene.

Vi koordinerer det tverrfaglie samarbeidet i tematiske forsknings- og innovasjonsområder.

ANNONSØRINNHOLD:

Velkommen til CenSES årskonferanse 2018: Ren energi til alle!

Publisert

  • Hva betyr energiomstillingen vi står overfor på globalt nivå for Norges rolle som energiprodusent?
  • Hvordan påvirker endringer i energisystemet verdi og bruk av norske fornybare ressurser?
  • Er Norge, og resten av verden, på vei til å snu utviklingen slik at vi kan nå 2°C - målet?
  • Hvordan kan det tilrettelegges for at enkeltmennesker og allmennheten kan legge premisser for, påvirke og delta i det grønne skiftet?
  • "Ren energi til alle!" er et viktig slagord, både forskningsmessig og politisk. Det er også tittel og tema for årets CenSES-konferanse, som går av stabelen 21. november på Holmenkollen Park Hotell i Oslo.