Standard Norge

Standard Norge

Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Gjennom Standard Online gjør Standard Norge norske, europeiske og internasjonale standarder tilgjengelige og bidrar til at de tas i bruk. Vi tilbyr også kurs og rådgiving innenfor et stort utvalg standarder.

Over 3 000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan. Vi har rundt 70 ansatte som sørger for at dette arbeidet går sin gang. Les mer om å jobbe i Standard Norge.

Standard Norge er den ledende aktøren på nasjonal og internasjonal standardisering i Norge.

 • Sammen med kundene utvikler vi løsninger som gir økt effektivitet, større konkurransekraft og redusert risiko i bedrifter og samfunnet
 • Vi er et nøytralt bindeledd mellom involverte parter og en pådriver i globale nettverk

Annonsørinnhold:

Lær om prosjektledelse

Publisert

Standard Norge inviterer til gratis frokostmøte.

Standard Norge inviterer til gratis frokostmøte fredag 31. oktober kl. 0800 – 1000. Temaet for frokostmøtet er prosjektledelse. Vi serverer kaffe og en enkel frokost. Foredragene starter presis kl. 0830.

Med økte krav til raskere og rimeligere resultater i de fleste prosjekter, øker også kravene til god og effektiv prosjektledelse som gir god avkastning for investeringene. Standard Norge har nylig utgitt, også på norsk, den internasjonale standarden NS-ISO 21500 Veiledning i prosjektledelse. Denne standarden kan brukes av alle typer virksomheter, offentlig som privat, og i alle typer prosjekter, enkle som komplekse og uavhengig av prosjektets størrelse og varighet.

Den internasjonale standarden NS-ISO 21500 er utviklet slik at den kan benyttes sammen med andre standarder i ISO-familien, f. eks. NS-ISO 10006 Systemer for kvalitetsstyring - Retningslinjer for kvalitetsstyring i prosjekter, ISO 10007 Systemer for kvalitetsstyring - Retningslinjer for konfigurasjonsstyring, NS-ISO 31000 Risikostyring - Prinsipper og retningslinjer og andre sektorspesifikke standarder.

NS-ISO 21500 er den første av flere interessante standarder som den internasjonale standardiseringskomiteen ISO/TC 258 Project, programme and portfolio management, har utviklet. Komiteen jobber nå blant annet med å utarbeide ISO 21502 Project, programme and portfolio management, ISO 21503Guidance on governance of projects, programmes and portfolios, og ISO 21504 Guidance on programme management. Disse standardene vil bidra til å forme hvordan vi driver styring og prosjektledelse i årene fremover.

I tillegg arbeides det med et felles begrepsapparat på området (termer og definisjoner). Det deltar over 100 eksperter fra ulike land i arbeidet, og Norge er også godt representert blant annet gjennom representanter fra vår speilkomite, SN/K 286 Prosjektledelse, som følger det internasjonale arbeidet.

Til frokostmøtet har Standard Norge invitert noen av våre fremste eksperter, som også deltar i arbeidet med å standardisere framtidens verktøykasse for profesjonelle prosjektledere, til å dele noen av sine tanker med oss.

 • Jens Nørve, avdelingsdirektør for Digital forvaltning (DIG), styring og samordning i Difi
 • Håvard Skaldebø, Direktør i Metier AS
 • Ingar Brauti, Fornebu Consulting AS
 • Jorunn Wolstad, Norsk forening for prosjektledelse
 • Prosjektledelse er et stort forretningsområde internasjonalt. Ifølge en studie utført av Project Management Institute (PMI) utføres ca. 30 % av all virksomhet på kloden i en eller annen form for prosjekt. For Norge skulle det tilsi ca. 580 milliarder kroner målt i 2010-tall (BNP). Med slike tall er det opplagt at god prosjektledelse og porteføljestyring vil lønne seg.

  Standard Norge ønsker deg velkommen til vårt frokostmøte med et tema som er viktig for mange både i offentlig og privat sektor, store og små virksomheter. Meld deg på frokostmøtet i dag. Arrangementet har kun 50 plasser, så her gjelder først til mølla. Spre gjerne invitasjonen til andre du mener kan ha nytte av dette frokostmøtet.

  Frokostmøtet arrangeres hos Standard Norge i Mustads vei 1 på Lilleaker (vegg i vegg med CC Vest).

  Klikk her for påmelding.

Powered by Labrador CMS