TEAM Nordmarka

TEAM Nordmarka

TEAM Nordmarka arrangerer konferanser i en bred energibransje.

Annonsørinnhold:

Hvordan sikre videre vekst?

Publisert

...når industrien har store utfordringer med kostnadene.

Torger Reve er Professor i strategi og industriell konkurranseevne ved Handelshøyskolen BI hvor han også har vært rektor i to perioder.

Han har tidligere vært professor ved Norges Handelshøyskole.

Hans siste forskningsarbeider har dreid seg om kunnskapsbasert næringslivsutvikling med analyser av alle de viktigste internasjonale næringer i Norge. Reve sitter i flere styrer og er en populær foredragsholder.

Torger Reve deltar som foredragsholder på Oljeindustriens Økonomi- og Finanskonferanse. Her vil han dele sine tanker om hvordan sikre videre vekst samtidig som vi møter kostnadsutfordringene i industrien.

---

Oljeindustriens Økonomi- og Finanskonferanse er et arrangement i regi av TEAM Nordmarka og Deltek Nordic.

Powered by Labrador CMS