Standard Norge

Standard Norge

Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Gjennom Standard Online gjør Standard Norge norske, europeiske og internasjonale standarder tilgjengelige og bidrar til at de tas i bruk. Vi tilbyr også kurs og rådgiving innenfor et stort utvalg standarder.

Over 3 000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan. Vi har rundt 70 ansatte som sørger for at dette arbeidet går sin gang. Les mer om å jobbe i Standard Norge.

Standard Norge er den ledende aktøren på nasjonal og internasjonal standardisering i Norge.

 • Sammen med kundene utvikler vi løsninger som gir økt effektivitet, større konkurransekraft og redusert risiko i bedrifter og samfunnet
 • Vi er et nøytralt bindeledd mellom involverte parter og en pådriver i globale nettverk

Annonsørinnhold:

Kursnyhet i oljebransjen

Publisert

Kvalitet, revisjon, arbeidsmiljø og ytre miljø.

Standard Online tilbyr nå kurs til offshorebransjen innenfor kvalitet, revisjon, arbeidsmiljø og ytre miljø.

Kursene er spesielt utviklet for ledere med personalansvar, samt personell som jobber med kvalitet, arbeidsmiljø, ytrne miljø og intern og ekstern revisjon, forteller Hanne Grete Mosand, kursansvarlig hos Standard Online AS. Kursene er rettet mot både operatører og leverandører.

Kursene er basert på og gir nødvendig kompetanse i disse internasjonale standardene:

 • NS-EN ISO 9001 System for kvalitetsstyring
 • NS-EN ISLO 14001 Miljøstyringssystemer
 • SN-BS OHSAS 18001 Styringssystemer for arbeidsmiljø
 • NS-EN ISLO 19011 Revisjon av styringssystemer
 • Norsok S-006 N HMS-Evaluering av leverandører
 • Vi har knyttet til oss gode fagressurser som vi samarbeider med når vi utvikler og avholder kursene, forteller Hanne Grete Mosand.

  Kursene tilbys som bedriftsinternt og e-læringskurs, eller en kombinasjon av disse to kursformene. Kursene kan tilbys både å norsk og engelsk.

  Følg med på standard.no/kurs der tilsvarende kurs også vil bli lagt ut som åpent kurs.

  Dersom du ønsker mer informasjon om kurstibudet vårt, så kan du ta kontakt med vår kursavdeling, oppfordrer Hanne Grete.

  Du treffer Kjersti Bye Halvorsen på telefon 67 82 87 05, og e-post [email protected]. Ta kontakt da vel!

Powered by Labrador CMS