Standard Norge

Standard Norge

Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Gjennom Standard Online gjør Standard Norge norske, europeiske og internasjonale standarder tilgjengelige og bidrar til at de tas i bruk. Vi tilbyr også kurs og rådgiving innenfor et stort utvalg standarder.

Over 3 000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan. Vi har rundt 70 ansatte som sørger for at dette arbeidet går sin gang. Les mer om å jobbe i Standard Norge.

Standard Norge er den ledende aktøren på nasjonal og internasjonal standardisering i Norge.

 • Sammen med kundene utvikler vi løsninger som gir økt effektivitet, større konkurransekraft og redusert risiko i bedrifter og samfunnet
 • Vi er et nøytralt bindeledd mellom involverte parter og en pådriver i globale nettverk

Annonsørinnhold:

Standarder bidrar til økt verdiskapning

Publisert

Slik manøvrerer du virksomhet i en globalt skiftende verden.

Verden er i endring, det samme er de rammebetingelsene norske ledere må forholde seg til. Det er ingen lett oppgave å manøvrere virksomheten i et landskap preget av globalisering, klimatrusler, digital sårbarhet og stadig mer krevende kunder. De internasjonale standardene ISO 9001 og ISO 14001 for henholdsvis kvalitets- og miljøledelse er nå kommet i helt nye utgaver, og er skreddersydd for å møte de endrede rammebetingelsene.

 • Delta på frokostmøte med Standard Online i Stavanger: Hvordan få tilgang til de standardene du trenger
 • Næringsministeren støtter arbeidet

  De omstillingene vi nå står overfor, er utfordrende på alle nivåer i virksomheten, og særlig for toppledelsen som trenger gode styrings- og planverktøy for å nå sine mål.

  - Standarder er viktige for næringslivet. De bidrar til å forenkle hverdagen, og gjør det mulig å sikre kvalitet på kryss av bransjer og landegrenser. Derfor støtter regjeringen den viktige jobben Standard Norge gjør, sier næringsminister Monica Mæland.

  Bruker standard uten å sertifisere seg

  Standardene ISO 9001 og ISO 14001 har vært dominerende på sine områder siden 1990-tallet og handler om hvordan man skal bygge opp gode ledelsessystemer. I dag er 1,4 millioner virksomheter sertifisert etter kvalitetsstandarden ISO 9001 verden over, og bruken er økende. 324 000 virksomheter er sertifisert etter miljøstandarden ISO 14001. I tillegg er det en lang rekke virksomheter som bruker standardene i sitt ledelsessystem uten å sertifisere seg.

  - Rundt 120 land og 30 000 eksperter har gitt sine kommentarer til nye standarder, deriblant Norge gjennom Standard Norge. Standardene representerer den beste kunnskapen innenfor kvalitets- og miljøledelse internasjonalt, kunnskap som blir etterspurt av flere og flere kunder verden over, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

  ISO 9001 og ISO 14001 kan brukes av alle typer virksomheter - private og offentlige, store og små, tjenesteytende næringer og industribedrifter.

  Standarder bidrar til økt verdiskapning

  Det er den britiske standardiseringsorganisasjonen BSI som har ledet arbeidet med de nye standardene, ISO 9001 og ISO 14001. Deres undersøkelse «The Economic Contribution of Standards to the UK Economy» fra juni i år viser at standarder bidrar betydelig til vekst i økonomien:

  - Standarder bidrar £ 8.2 milliarder til den britiske økonomien

  - 37,4 % av produktivitetsvekst i Storbritannia kan tilskrives standarder

  - 28,4% av årlig BNP-veksten i britisk BNP kan tilskrives standarder (tilsvarer £ 8.2 milliarder)

  - Av den britiske eksporten per år kan £ 6.1 milliarder tilskrives standarder

  I en opinionsundersøkelse gjennomført av Standard Norge blant 200 norske ledere svarer de fleste at det å jobbe med og etter standarder er nødvendig og viktig. To av tre ledere er dessuten enige i at uten standarder vil grunnlaget for innovasjon og økt verdiskapning være svakere.

Powered by Labrador CMS