TEAM Nordmarka

TEAM Nordmarka

TEAM Nordmarka arrangerer konferanser i en bred energibransje.

Annonsørinnhold:

HMS-pris til Ragnar Vidum

Publisert

Fokus på god og riktig kompetanse.

Høydekonferansens HMS-pris skal tildeles en person eller en bedrift som har utmerket seg når det gjelder sikkert arbeid i høyden. Jurien for Høydekonferansens HMS-pris består av medlemmene i programkomitéen for konferansen.

Jens O. Gran fra Standard Norge fikk i går den ære å overrekke Høydekonferansens HMS-pris til Ragnar Vidum.

CEN/TC 160 “Protection against falls from height including working belts” er en teknisk komite under det europeiske standardiseringsorganet CEN som utarbeider utstyrstandarder. Ragnar Vidum har over flere år sittet i CEN/TC 160 som leder for denne komitéen.

Vidum har vært en pådriver for at TC 160 bør begynne å jobbe med standarder som tar for seg opplæring innen utstyr for fallsikring

Gjennom aktiv lobbyvirksomhet har han blitt en tydelig stemme for nettopp dette. Dessverre har ikke dette blitt en realitet, ennå, men Vidums engasjement i dette arbeidet har vært imponerende. Han har gått foran og ledet vei.

Vidum har signalisert at han ønsker å trappe ned på dette arbeidet, og har valgt å gi stafett pinnen videre med tanke på ledelse og deltakelse i denne komiteen.

Vidum har vært og er brennende opptatt av at bransjen vår skal ha god og riktig kompetanse, slik at man kan ta riktige valg. Arbeidet hans har vært med på å gjøre arbeid i høyden sikrere, både nasjonalt og internasjonalt.

---

Høydekonferansen er et initiativ fra AAK. Konferansen er et arrangement i regi av TEAM Nordmarka AS. Det opplyses om at Ansvarlig redaktør i enerWE har eierinteresser i TEAM Normarka AS.

Powered by Labrador CMS