TOOLS

TOOLS

Empty article - Subtitle

Annonsørinnhold:

Yrkesfag slår knockout på akademia

Publisert

Arbeidsgivere vil ha arbeidere med praktisk utdanning. Landets unge svarer med å velge yrkesfag på videregående.

En undersøkelse gjennomført av NHO viser at kompetanse innen håndverksfag er svært etterspurt hos landets arbeidsgivere. Seks av ti spurte bedrifter melder om behov for flere fagarbeidere. Behovet er størst innenfor bygg og anleggsteknikk, elektrofag og teknikk og industriell produksjon.

– Dette viser at vi må fortsette å jobbe for at flere velger yrkesfag. Bare innenfor bygg og anlegg vil Norge mangle 30 000 fagarbeidere i 2030, viser tall fra SSB, sier NHOs kompetansedirektør, Are Turmo.

Det er tredje året på rad NHO sender ut undersøkelsen «NHOs Kompetansebarometer» til sine medlemsbedrifter. Barometeret kartlegger bedriftenes behov for kompetanse de neste fem årene. Drøyt 60 prosent av bedriftene oppgir at de har behov for faglærte. Dernest følger fagskoleutdanning (47%), bachelor (37%) og mastergrad (28%).

Flere velger yrkesfag

Og landets ungdom responderer på arbeidsmarkedets ønske om flere med fagbrev. For første gang på mange år opplever nemlig yrkesfagene en vekst i antall søkere. Det viser søkertall fra Utdanningsdirektoratet.

– Dette er svært positivt, og søkningen til yrkesfag fortsetter å øke i forhold til allmennfagene. Det kommer trolig av at det begynner å gå opp for både ungdommen og deres foresatte at det er her jobben ligger i fremtiden, sier «landslagssjef» og sekretariatsleder for WorldSkills Norway, Elisabeth Lange.

NHO, LO og myndighetene har satt fokus på yrkesfagene, som har vært under press. Lange er godt fornøyd med at det arbeidet nå ser ut til å gi effekt.

– Vi har stor tro på at dette arbeidet er med på å bidra til å øke kunnskapen om yrkesfagene og alle de mulighetene som en slik utdanningsvei gir, både for gode jobber i fremtiden og mulighetene for videreutdanning. Gode fagutøvere er svært attraktive, det samme er ingeniører med fagbrev i bunn, sier hun.

Stor interesse for yrkes-NM

I oktober arrangeres yrkes-NM i Bergen. Interessen for å arrangere yrkeskonkurranser har vært stor, med opp mot 30 påmeldte fag.

– Det er svært gledelig. Det er mange som har fått øynene opp for at yrkeskonkurranser er et positivt og virkningsfullt verktøy for å fremme yrkesfagene, sier Lange.

WorldSkills regner med at over 300 ungdommer vil delta under årets yrkes-NM, og at over 25.000 vil besøke messen.

– Yrkes-NM er også Norges største yrkesmesse. Gjennom yrkeskonkkurransene kan ungdom og deres foresatte få se hva de enkelte yrkene går ut på, de får anledning til å snakke med ungdom som har valgt yrkesfag og de kan få møte bedriftsrepresentanter som kan orientere om muligheter og karriereveier, sier Lange.

Konkurranser landet rundt

Over hele landet jobbes det nå også med et prosjekt som skal få skolekonkurranser inn som en vanlig og naturlig del av den videregående opplæring.

– Det er stor interesse og entusiasme rundt i hele landet, og det vil bli arrangert mange yrkeskonkurranser i de videregående skolene i løpet av april og mai. På noen skoler planlegges yrkeskonkurranser i samtlige av skolenes yrkesfaglige linjer. Dette blir veldig spennende. Og neste år planlegger vi et eget skole-NM, forteller Elisabeth Lange.

Målet er å skape positiv interesse og oppmerksomhet omkring yrkesfagene, og å få enda flere til å velge yrkesfag som utdanningsvei.

– Vi vet gjennom erfaring at yrkeskonkurransene i skolene skaper motivasjon blant elevene. De får økt interesse for faget og trener for å bli gode, og det øker kvaliteten på utdanningen. Det viser seg at de gode elevene drar de mindre god med seg, og det skapes en god lagånd i klassen. Målet er at skolekonkurranser skal bli et naturlig verktøy i den videregående skole, sier hun.

Lange forteller at det nå også pågår et utviklingsarbeid i regi av Kunnskapsdepartementet omkring yrkesfagene.

– Dette vil trolig og forhåpentligvis føre til en bedre struktur, hvor den praktiske delen av utdanningen i skolen får mye større plass, avslutter landslagssjefen.

FAKTA:

Yrkes-NM i Bergen

 • Arrangeres 17.-20. oktober 2016 i Bergen
 • Det skal konkurreres i rundt 30 ulike yrkesfag
 • Det arrangeres yrkesmesse samtidig med konkurransene
 • WorldSkills regner med rundt 300 NM-deltagere og 25.000 besøkende i løpet av dagene arrangementet pågår
 • WorldSkills Norway

  • WorldSkills Norway er en ideell organisasjon som arbeider for å høyne statusen, interessen og kvaliteten på norsk yrkesutdanning.
  • Bak organisasjonen står Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Landsorganisasjonen i Norge (LO), Utdanningsdirektoratet, Kommunesektorens Interesseorganisasjon (KS) og en rekke landsforeninger, fagforbund, opplæringskontorer, skoler og fylkeskommuner.
  • NHOs kompetansebarometer

   • Årlig kartlegging av kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter
   • Gjennomført av NIFU november 2015 til januar 2016
   • 5183 bedrifter har svart
   • Skal gi grunnlag for regional og bransjemessig dimensjonering av utdanningssystemet
   • Viktig redskap for rekruttering til bedrift og bransje
   • Veileder for unge som står overfor utdanningsvalg
Powered by Labrador CMS