Standard Norge

Standard Norge

Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Gjennom Standard Online gjør Standard Norge norske, europeiske og internasjonale standarder tilgjengelige og bidrar til at de tas i bruk. Vi tilbyr også kurs og rådgiving innenfor et stort utvalg standarder.

Over 3 000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan. Vi har rundt 70 ansatte som sørger for at dette arbeidet går sin gang. Les mer om å jobbe i Standard Norge.

Standard Norge er den ledende aktøren på nasjonal og internasjonal standardisering i Norge.

  • Sammen med kundene utvikler vi løsninger som gir økt effektivitet, større konkurransekraft og redusert risiko i bedrifter og samfunnet
  • Vi er et nøytralt bindeledd mellom involverte parter og en pådriver i globale nettverk

Annonsørinnhold:

Foto: Standard Norge
Foto: Standard Norge

Vi inviterer ungdommer til å utvikle miljøstandarder

Standard Norge inviterer ungdommer inn i arbeidet med utvikling av standarder som skal gjøre det enklere for norske virksomheter å gjennomføre bærekraftige og klimavennlige tiltak.

Standard Online

Standard Online er totalleverandør av standarder til hele det norske samfunn, til bedrifter og organisasjoner, offentlig forvaltning, skoler, universiteter og enkeltpersoner. Standard Online skal tilfredsstille kundenes behov for standarder og tilleggsprodukter som gjør det lettere å ta standardene i bruk. Vi tilbyr et bredt spekter av norske, utenlandske og internasjonale standarder blant annet fra NS, ISO, NEK, IEC, NORSOK, ASTM, ASME, API, IEEE, BSI, NFPA, AiAG, CSA, AGA, AWS, ACI, CFR, NACE, MSS, ASCE og AS.

– Ungdommers brennende engasjement i klimakampen den siste tiden, har gitt både politikere og næringslivsledere en klinkende klar beskjed om at det er nok prat. Nå er det handling som gjelder. Vi ønsker å gi de unge mulighet til å påvirke hvordan norske virksomheter skal drive sitt miljø- og bærekraftarbeid, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus, som nå inviterer til et ungdomsmøte om framtidens miljøstandarder.

Kan nå potensielt 200.000 norske bedrifter

Standard Norge utvikler standarder for hvordan norske organisasjoner, offentlige og private, skal bli mer bærekraftige og klimavennlige. Standardene utvikles av norske og internasjonale komiteer, og flere er direkte knyttet til FNs bærekraftsmål. Et eksempel er standarden for miljøledelse, ISO 14001. Store virksomheter som Equinor og Hydro følger denne standarden, som ofte er et krav for store, internasjonale selskaper. Standard Norge erfarer imidlertid at standarden er mindre brukt av små og mellomstore virksomheter, som det finnes rundt 200.000 av i Norge.

– Vi ønsker nå å gi ungdommene et direkte talerør inn i standardiseringsarbeidet. Ungdommene vil ha reell innflytelse på nye retningslinjer for hvordan norske bedrifter kan bli mest mulig klimavennlige og bærekraftige, sier Mehus.

På sikt kan dette også dreie seg om retningslinjer for internasjonale virksomheters klimaarbeid.

Vil ha sterke stemmer

Standard Norge inviterer ungdommer som er opptatt av å løse de store klimautfordringene vi står overfor, til å bli med i arbeidet med å utvikle framtidens standarder for bærekraft og miljø.

– Vi ønsker å samarbeide med ungdommer som har en sterk stemme og som vil være med å utvikle neste generasjons standarder. Det er de yngre generasjonene som skal ta over, og da mener vi det er riktig at de får slippe til nå. Vi har invitert organisasjoner som Natur og ungdom, Miljøagentene og ungdomspartiene til et ungdomsmøte der vi går i dialog om videre samarbeid, avslutter Mehus.

Powered by Labrador CMS