Annonsørinnhold:

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Ny standard for grove steinmaterialer

Med den nye standarden på plass, vil produsenter kunne deklarere produkter de tidligere ikke hadde anledning til.

Publisert Sist oppdatert

Den nye norske standarden for grove steinmaterialer til bruk i bygge- og anleggsarbeid ble publisert 1. januar, og har blitt godt mottatt av bransjen.

Merete Holmen Murvold, Standard Norge.
Merete Holmen Murvold, Standard Norge.

- Det er første gang vi har en standard som beskriver hvordan steinmaterialer over 90 mm skal klassifiseres og dokumenteres, og vil sikre produsenter, leverandører og kunder presise leveranser, sier Merete Holmen Murvold, prosjektleder i Standard Norge.

Standarden dekker hele verdikjeden fra produksjon av steinmaterialer, dokumentasjon og til ferdig leverte varer brukt til bygge- og anleggsarbeid. Den beskriver hvordan produserte grove steinmaterialer og resirkulerte materialer (gjenbruksmasser) skal klassifiseres og dokumenteres.

Statens vegvesen har lang erfaring med å benytte grovkornige materialer til vegbygging, først og fremst som frostsikring og forsterkningslag, materialer som utgjør et stort volum.

- Til tross for at etaten har stilt særskilte krav i sine vegnormaler, har den slitt med å få framlagt dokumentasjon av disse vegbyggingsmaterialene fra entreprenører og produsenter. Begrunnelsen har vært manglende standard for materialer med kornstørrelser over 90 mm, sier Arnhild UIvik i Statens vegvesen, som også er leder av komiteen som har ferdigstilt standarden.

Med den nye standarden på plass, vil produsenter kunne deklarere produkter de tidligere ikke hadde anledning til. På samme måte vil også entreprenørbransjen lettere kunne fremlegge dokumentasjon under selve vegbyggingen. Standarden vil også fungere som et godt verktøy for byggherren for utførelse av stikkprøvekontroll. Nye og enklere analysemetoder for dokumentasjon har kommet på plass gjennom standarden.

Knut Li, Norsk Bergindustri
Knut Li, Norsk Bergindustri

- Bransjen vil få et hjelpemiddel med denne standarden. Klart definert hva som skal analyseres, hvilken prøvemetode, prøvehyppighet og hva som skal deklareres. Da vil produsentene ha noe  forholde seg til også der hvor andre standarder ikke gjelder, understreker Knut Li i Norsk Bergindustri.

Norsk Bergindustri har informert via hjemmeside og på seminarer om arbeidet med ny standard for grove steinmaterialer.

- I tillegg til orientering ble det oppfordret til at bransjen ga innspill selv eller via Teknisk Byggeråstoffkomite for tilbakemelding ved høringsrunden, legger Li til.

Den nye standarden har fått betegnelsen NS 3468:2019 Grove steinmaterialer til bruk i bygge- og anleggsarbeid - Spesifikasjon. Les mer om standarden på standard.no.

Powered by Labrador CMS